Espona Finques | Av. Diagonal, 598 Ent. 1 08021 Barcelona | Tel: 932 000 300 | esponafinques@coleadministradors.cat