Què és la cèdula d’habitabilitat?

La Cèdula o permís d’habitabilitat és el document que acredita que l’immoble compleix els requisits d’habitabilitat, que exigeix el decret 141/2012.
Aquest document caduca als 15 anys de la seva expedició i s’ha de tramitar de nou un cop transcorregut aquest termini.

¿Quan és necessària la cèdula d’habitabilitat?

Si necessita llogar o vendre un habitatge.
Si necessita contractar els serveis d’aigua, gas i / o electricitat per a un habitatge en les companyies subministradores corresponents.

Quina documentació es necessita per tramitar la cèdula?

Per a la tramitació de la cèdula d’habitabilitat es requereix fotocòpia de DNI del sol·licitant. En el cas que l’habitatge se situï en planta baixa, entresòl o àtic, també serà necessària fotocòpia de l’escriptura.