Administració d’immobles de lloguer.

  • Servei d’Agència Màrqueting publicitari, comercialització i captació d’arrendataris, comprovant garanties i solvència.
  • Gestió economicoadministrativa.
  • Seguiment justificat dels cobraments.
  • Aplicació dels increments i actualitzacions legals.
  • Manteniment preventiu.
  • Gestió de tràmits i subvencions.
  • Informació periòdica.