• Un servei integral amb atenció personalitzada.
  • Constitució i formalització de la comunitat.
  • Assistència a les juntes i execució d’acords.
  • Gestió econòmica de la comunitat “on line”
  • Manteniment preventiu de l’immoble.
  • Coordinació i supervisió d’obres a realitzar.
  • Tràmit i informació de les subvencions.
  • Gestió comptable i assessoria jurídica de la comunitat